Git

Git + VScode

- git používam primárne cez VScode
- prvý projekt na ktorom som sa učil Git používať je k stiahnutiu
- commitujem vždy so sémantickým opisom
- ešte nemám skúsenosť pracovať v teame na branches

Git + terminál

- ovládam aj terminál a nastavenie gitu
- init, status, add, commit -m "", log, push, pull, clone

Na Github som commitoval celý projekt ktorý som písal vo VScode a snažil sa hlavne používať sémantické tagy a elementy aby kód bol jasný a čistý.